Regler

Alla är välkomna på SPACE. Vi bryr oss inte om vilket kön du har, din religion eller sexuella läggning. Vi bryr oss inte ens om du har en annan åsikt så länge du håller dig till våra regler när du är här och använder våra plattformar.  

På SPACE ska du behandla andra gamers och besökare med respekt. Om inte, så kommer du få en varning och efter tre varningar stänger vi ner ditt konto. Däremot vill vi ge alla en andra chans. Därför kan du ta en kurs för att lära dig våra regler utantill, för att sedan ta ett test. Om du blir godkänd aktiveras ditt konto igen. 

Om du konsumerar pornografiskt innehåll eller bryter mot lagen i våra lokaler eller på våra plattformar kommer du bli permanent avstängd från SPACE. 

Överträdelse av reglerna nedan leder till en varning: 

 • Endast SPACE medlemmar har tillåtelse att vara i SPACE Gamings lokaler. 
 • Det är inte tillåtet att ta med egen mat till våra lokaler. 
 • Du får inte använda språk som kan uppfattas som kränkande eller nedlåtande. 
 • Håll volymen på en samtalsnivå. 
 • Användning av alkohol är endast tillåtet i SPACE Bar. 

Överträdelse av reglerna nedan leder permanent avstängning: 

 • Mobbning och trakasserier online eller offline. 
 • Användning av pornografiskt innehåll online eller offline.

Överträdelse av reglerna nedan leder permanent avstängning & polisanmälan: 

 • Aggressivt beteende mot andra gäster eller personal, eller orsakande av fysisk skada 
 • Användande av droger eller andra olagliga substanser 
 • Stöld och snatteri 
 • Det är inte tillåtet att förstöra utrustning eller övriga utrymmen på SPACE 
 • Dataintrång, hackning eller användning av olaglig programvara 
 • Användning av olagliga webbplatser, forum eller chatter 
 • Deltagande i olaglig aktivitet, antingen online eller offline