SPACE

Vad finns i huset?

SPACE gaming är nära sammankopplad med flera andra verksamheter inom digital kultur som finns i huset. Här hittar du SPACE Bar – vår gaming- och esport-bar där du kan beställa mat och dryck till din spelplats. En våning under marknivå finns Avicii Experience som är ett interaktivt hyllningsmuseum tillägnat musiklegenden Tim ‘Avicii’ Bergling. Här finns även cafét AFK. En våning upp ligger VREX, ett VR-äventyr där du själv är en del av upplevelsen.