SPACE Bar

Måste jag ha BankID för att komma in på SPACE Bar?

Nej, BankID underlättar när du ska uppföra ett konto, men är inget krav. Dock behöver du ha med dig en ID-handling.