SPACE SLÅR UPP PORTARNA i HÖST

Coronapandemin har haft en stark påverkan på Stockholms stadsmiljö. I pandemins spår har stadsrummen tömts på människor. Det oväntade, inspirerade och delade har bytts ut mot det oroväckande, monotona och självcentrerade i takt med att vi avstår från umgänge utanför den närmsta kretsen, isolerar oss i hemmet och begränsar tillgången till mötesplatser. Det finns dock ett liv efter coronapandemin. 

Den nya mötesplatsen för den digitala generationen

En undersökning genomförd av Ungdomsbarometern, i samarbete med AMF Fastigheter, visar på ett uppdämt behov av att mötas, aktiveras och inspireras bland unga i Stockholm, i åldern 15 till 24 år. Att ’’umgås IRL med vänner’’, ’’vara i innerstaden’’ och ’’gå på konserter’’ uppger fler än hälften av respondenterna att de kommer göra mer av när coronapandemin är över, jämfört med innan.

I takt med att kulturlivet återigen tar fart ökar vikten av att möta vad som efterfrågas i horisonten. Unga stockholmares intresse för att skapa musik, gaming, konserter och videoproduktion reflekteras inte fullt i stadsmiljön och det finns ett behov av att skapa mötesplatser för den nya generationen“, säger Mats Hederos, VD på AMF Fastigheter.  

I slutet av året slår det nya digitala kulturcentret Space upp portarna i det 5:e Hötorgshuset på Sergels torg. Space är ett nytt och unikt koncept som kombinerar gaming, musik och content creation, de viktigaste delarna av den digitala kulturen, under ett tak. Det blir även Europas största permanenta e-sport- och gaming-arena. Avicii Experience, ett museum för fans och allmänhet, öppnar även i samma hus och kommer att bli en hyllning till en av de verkliga ikonerna inom modern populärkultur. 

Läs hela pressmeddelandet här.