ACADEMY

Vi gör kunskap tillgänglig för alla och bygger framtidens
kompetens inom tech och digital utveckling

Hos Space har vi siktet inställt på att skapa framtida karriärmöjligheter inom tech och digital utveckling –– för alla! Det betyder att vi måste överbrygga kunskapsklyftan och utforma ett samhälle där lärande om tech och utveckling av digitala färdigheter är tillgängligt för de många, oavsett bakgrund, vem du är eller varifrån du kommer. Genom att förena de som har kunskapen och de som behöver den vill vi säkerställa att alla ges möjlighet att utveckla sina digitala färdigheter som blir allt viktigare i arbetslivet.
 
Med fokus på inkludering, inspiration och hållbarhet vill vi identifiera luckorna –– kunskapen som saknas och de växande möjligheterna där ute. Allt för att ge människor chansen att utveckla de färdigheter som krävs för att lyckas. Genom att utbilda ungdomar, lyfta fram förebilder och engagera framtida arbetsgivare samtidigt som vi vårdar framtidens talanger kan vi göra verklig skillnad. Vi vill hålla nyfikenheten vid liv och öppna dörren för nästa generation att ge sig hän och upptäcka allt som utvecklingen inom tech har att erbjuda.